Procent

Hvad betyder procent?

Procent betyder "pr. hundrede". Hvis fx 5% af en befolkning stemte på et bestemt parti ved sidste valg, så betyder det, at andelen af befolkningen, der stemte på partiet, svarer til 5 ud af 100, dvs. 5/100.

Da procent betyder pr. hundrede, så svarer 100% til 100 ud af 100. Dermed er

100% = \frac{100}{100} = 1

1% svarer til 1 ud af 100, dvs. at

1% = \frac{1}{100} = 0,01

Hvad bruges procentregning til?

Procentregning bruges i flere situationer:

  • Procentregning bruges til at angive andele, dvs. hvor stor en del en bestemt mængde udgør af en større mængde. Fx hvor stor en del vælgerne, der stemte på et givent parti, udgør af alle vælgerne.

En af fordelene ved at beregne andele er, at det kan være nemmere at forholde sig til en andel end de faktiske tal. Fx er det typisk nemmere at forholde sig til, at 5% af vælgerne i en kommune stemte på et bestemt parti, end at 867 ud af 17340 vælgere stemte på partiet.

Når vi arbejder med andele, så arbejder vi typisk med procenter mellem 0% (ingenting) og 100% (det hele).

  • Procentregning bruges til at angive vækst, dvs. hvor meget en størrelse er steget eller faldet. Fx hvor meget et bestemt lands BNP steg eller faldt fra 2010 til 2020.

En af fordelene ved at beregne vækst er, at det kan være nemmere at sammenligne ændringerne i to eller flere størrelser. Det kan fx være svært at forholde sig til, at ét lands BNP steg fra 3759 mia. kroner i 2010 til 4052 mia. kroner i 2020, mens et andet lands B

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind