Konstanterne a og b

Eksponenten (a)

Der er to konstanter, a og b, i forskriften for en potensfunktion:

f(x) = b · xa

Konstanten a kaldes eksponenten. I funktionen f(x) = 2 · x3 er eksponenten a = 3.

Eksponenten a har betydning for, hvor meget funktionsværdien f(x) ændres, når værdien af x ændres. Når x bliver k gange større, så bliver funktionsværdien ka gange større:

 

Som eksempel ser vi på funktionen f(x) = \tfrac{1}{4}x^2. Vi aflæser, at a = 2, dvs. at når x bliver k gange større, så bliver funktionsværdien k2 gange større.

Vi ser på x-værdierne 2 og 6. Da 6 er 3 gange større end 2, så er k = 3. Vi bestemmer k2:

\begin{align*} k^2 &= 3^2 \\[0.5em] &= 9 \end{align*}

Da 6 er 3 gange så stor som 2, så er f(6) altså 9 gange så stor som f(2). Vi bestemmer funktionsværdierne f(2) og f(6):

\begin{align*} f(2) &= \frac{1}{4}\cdot 2^2 \\[0.5em] &= \frac{1}{4}\cdot 4 \\[0.5em] &= 1 \\[1.5em] f(6) &= \frac{1}{4}\cdot 6^2 \\[0.5em] &= \frac{1}{4} \cdot 36 \\[0.5em] &= 9 \end{align*}

Vi ser, at f(6) = 9 netop er 9 gange større end f(2) = 1.

At funktion...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind