Indavl

Biologi A + Biotek A.

Recessive alleler kommer ofte til udtryk ved indavl

Indavl indebærer, at to genetisk beslægtede individer får afkom med hinanden. Da individerne er beslægtede, har de en stor del af deres gener til fælles. Derfor er der stor sandsynlighed for, at afkommet får den samme allel fra begge forældre – dvs. at afkommet bliver homozygot for en del af sine gener.

Afkommet er derfor også homozygot for mange gener, hvor det har fået recessive alleler fra begge sine forældre. De recessive alleler kommer derfor til udtryk i afkommets fænotype. Recessive alleler koder ofte for defekte proteiner og er derfor skadelige for individet. Mange genetiske sygdomme nedarves eksempelvis recessivt. Sjældne genetiske sygdomme har derfor ofte en stor forekomst i populationer, som er ramt af indavl...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind