Rødder i polynomier

Hvad er rødder?

Et polynomiums nulpunkter kaldes rødder. Rødderne i polynomiet f er altså de værdier af x, der opfylder, at f(x) = 0. Rødderne er dermed førstekoordinaterne til grafens skæringspunkter med x-aksen.

Antal rødder

Et polynomium af grad n har maksimalt n rødder, dvs. at et tredjegradspolynomium har maksimalt tre rødder, et fjerdegradspolynomium har maksimalt fire rødder osv.

Hvis n er ulige, så har polynomiet mindst én rod. Et tredjegradspolynomium har altså mindst én rod og højst tre. Herunder kan du se graferne for tre tredjegradspolynomier med hhv. 1, 2 og 3 rødder.

Bestem rødderne

Rødderne i et polynomium af grad 3 eller højere kan fx bestemmes ved hjælp af et CAS-værktøj. Rødderne kan også bestemmes grafisk ved at tegne gra...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind