Noter

Her er en oversigt over indholdet i vores noter om polynomier:

Her får du et uddrag fra siden Noter til andengradspolynomier:

Koefficienterne a, b og c

 • Fortegnet for koefficienten a afgør om parablens ben vender opad eller nedad:
  • > 0: Parablens ben vender opad.
  • < 0: Parablens ben vender nedad.
 • Koefficienten b er med til at afgøre, om parablens toppunkt ligger til venstre for y-aksen, på y-aksen eller til højre for y-aksen:
  • = 0: Toppunktet ligger på y-aksen.
  • b har samme fortegn som a: Toppunktet ligger til venstre for y-aksen.
  • b har modsat fortegn af a: Toppunktet ligger til højre for y-aksen.
 • Koefficienten c er andenkoordinaten til parablens skæringspunkt med y-aksen, da f(0) = c.
  • > 0: Parablens skæringspunkt med y-aksen ligger ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind