Emneopgave (HHX)

I dette kompendium kan du få hjælp til at skrive emneopgave om andengradspolynomier, dvs. funktioner på formen f(x) = ax2bx + c.

En emneopgave i matematik indeholder typisk en gennemgang af teori, metoder og eksempler. Emneopgaven kan også indeholde beviser. I en emneopgave om andengradspolynomier kan du bl.a. komme ind på

  • hvordan grafen for et andengradspolynomium ser ud
  • hvilken betydningen koefficienterne ab og c har for grafens udseende
  • hvordan toppunktets koordinater bestemmes
  • hvordan rødderne (nulpunkterne) bestemmes
  • hvordan andengradspolynomier kan faktoriseres

Husk også at tage nogle eksempler med i emneopgaven. Du kan læse mere om andengradspolynomier på siderne om andengradspolynomier.

Emneopgaven kan også indeholde et eller flere beviser. Du finder vores beviser om andengradspolynomier her:

Når du skal skrive din emneopgave, så vil du typisk få udleveret et oplæg af din lærer. Husk at tage udgangspunkt i oplægget, når du skriver din opgave.