Eksamen

På eksamenssiderne kan du få hjælp til at forberede dig på skriftlig og mundtlig eksamen:

Du kan læse mere om skriftlig og mundtlig eksamen i Matematik i eksamensvejledningerne.

Her får du et uddrag fra siden Bevis for faktorisering af et andengradspolynomium:

Vi antager nu, at f kun har én rod, x1, og viser, at f så kan skrives på formen f(x) = a·(- x)².

Hvis f har én rod x1, så er roden givet ved

x_1 = - \frac{b}{2a}

Når f har én rod, så er d = 0, dvs. at

\begin{array}{lrcl} & 0 &= & d \\ & & =& b^2 - 4ac \\ \Downarrow & & & \\ & b^2 & = & 4ac \end{array}

Vi beviser, at f(x) = a·(- x1)2 ved at omskrive a·(- x1)2 til ax2 + bx + c:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind