Toppunktsformlen

Hvad er toppunktet?

En parabel og dens symmetrilinje har ét skæringspunkt. Skæringspunktet kaldes parablens toppunkt.

Bestem toppunktet med toppunktsformlen

Koordinaterne til toppunktet på en parabel kan bestemmes med toppunktsformlen.

Sætning. Toppunktsformlen.

Toppunktet T på den parabel, der er graf for andengradspolynomiet f(x) = ax2 + bx + c, har koordinaterne

T = \left ( -\frac{b}{2a}, - \frac{d}{4a} \right )

hvor = b2 - 4ac.

Tallet d kaldes diskriminanten.

Vi beviser toppunktsformlen på siden Bevis for toppunktsformlen.

Eksempel: Bestem toppunktets koordinater

Et andengradspolynomium f er givet ved

f(x) = 2x2 - 2x - 4

Vi vil bestemme koordinaterne til toppunktet på pa...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind