Ydre komposition (outer composition)

Introduktion

Et digt er altid på det ydre plan bygget op af et antal strofer (stanzas) og vers (verses). Desuden kan en del af digtets komposition også være rim (rhyme), rytme (rhythm) og selve digtets grafiske præg.

Alt dette kaldes tilsammen digtets ydre komposition (eller form), fordi det handler om den ydre opbygning og altså ikke om indholdet.

Strofer og vers (stanzas and verses)

Hvor mange strofer og vers består digtet af?

Er stroferne ensartede eller uensartede?

  • Er der lige mange vers i hver strofe?
  • Er der det samme rimskema (rhyme scheme) i hver strofe? (Se evt. mere under rim/rhyme).
  • Er rytmen bunden eller fri? Dvs. er der den samme rytme i stroferne? (Se evt. mere under rytme og metrik/rhythm and meter).

Fast form eller fri form?

Et vigtigt spørgsmål i en d...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind