Indre komposition (inner composition)

Introduktion

Den indre komposition handler om, hvordan digtet rent indholdsmæssigt er bygget op og struktureret.

Fx kan et digt overordnet set komponeres som:

  • En fortælling med en sammenhængende handling.
  • En subjektiv oplevelse af en bestemt begivenhed.
  • En gennemarbejdning af et bestemt emne (fx vha. modsætninger).

Du kan prøve at finde frem til digtets indre komposition på følgende måde:

Skriv ud for hver strofe (stanza) i digtet, hvad det handler om (eller ud for nogle vers (verses) i digtet, hvis der kun er én strofe).

Overvej, hvad det grundlæggende tema er i hver strofe.

Kig nærmere på, hvordan sammenhængen er mellem temaerne i de enkelte strofer.

  • Kan du inddele digtet i nogle afsnit i forhold til indholdet i stroferne?
  • Er der et bestemt indholdsmæssigt forløb eller en udvikling i digtet?
  • Er der visse dele af digtet, der står i
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind