Kend dig selv - Et Platon-udvalg

Bogen Kend dig selv indeholder nogle af Platons mest læste dialoger og tekster. Bogen er redigeret af Jørgen Mejer og Christian Gorm Tortzen, der også har skrevet en indledning om Platon og dialogerne.

Hjælp til teksterne fra Kend dig selv

På Studienet kan du finde hjælp til analyse af de fleste af teksterne fra Kend dig selv.

Udtrykket ”kend dig selv”

”Kend dig selv” er et græsk visdomsord, der var indhugget i Apollontemplet i Delfi. På græsk var det gnothi seauton, kend dig selv. 

Betydningen var især, at man skal kende sine egne begrænsninger som menneske. Man skal vise selvbeherskelse og mådehold (sofrosyne) og ikke tro, at man fx er lige så mægtig som guderne. Hvis man ikke kender sine egne begrænsninger, risikerer man at begå hybris mod guderne. 

Visdomsordet var ifølge Aristoteles en inspirationskilde for Sokrates i hans søgen efter sandhed og indre ro. Det var også et vigtigt udgangspunkt for Platons filosofi.