Kend dig selv - Et Platon-udvalg

Bogen Kend dig selv indeholder nogle af Platons mest læste dialoger og tekster. Bogen er redigeret af Jørgen Mejer og Christian Gorm Tortzen, der også har skrevet en indledning om Platon og dialogerne.

Hjælp til teksterne fra Kend dig selv

På Studienet kan du finde hjælp til analyse af de fleste af teksterne fra Kend dig selv.

  • Dialogen Symposion har vi både noter og grundig analysehjælp til.
  • ”Hulebilledet” (også kendt som ”Hulelignelsen”") har vi både noter og grundig  analysehjælp til. Teksten er fra 7. bog i Platons dialog Staten.
  • Sokrates' forsvarstale har vi både noter og grundig analysehjælp til.
  • Dialogerne Alkibiades og Theaitetos, som også er en del af Kend dig selv, har vi ikke hjælp til for øjeblikket.

Udtrykket ”kend dig selv”

”Kend dig selv” er et græsk visdomsord, der var indhugget i Apollontemplet i Delfi. På græsk var det gnothi seauton, kend dig selv. 

Betydningen var især, at man skal kende sine egne begrænsninger som menneske. Man skal vise selvbeherskelse og mådehold (sofrosyne) og ikke tro, at man fx er lige så mægtig som guderne. Hvis man ikke kender sine egne begrænsninger, risikerer man at begå hybris mod guderne. 

Visdomsordet var ifølge Aristoteles en inspirationskilde for Sokrates i hans søgen efter sandhed og indre ro. Det var også et vigtigt udgangspunkt for Platons filosofi.