Nedbrydning af plastik i havet

Plastik er meget svært nedbrydeligt i naturen. Det skyldes den kemiske opbygning af plastik.

Plastik består af polymerer

Plastik er en betegnelse, der bruges om flere tusinde forskellige materialer. Alle typer plastik består dog af såkaldte polymerer. En polymer er et molekyle, der er opbygget af mange mindre ens enheder, der kaldes monomerer.

Et eksempel på en polymer er plaststoffet polypropylen, som er opbygget af mange sammenkædede propylen-monomerer. Figur 1 viser, hvordan propylen polymeriseres (sammenkædes) til lange kæder af polypropylen. Bogstavet n symboliserer antallet af monomerer, som indgår i den endelige polymer.

Figur 1. Polypropylen består af et stort antal sammenkædede propylen-monomerer. Kilde: Pulko Citron www.pulko.fluo.net / public domain. Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polypropylene.svg

Plastik nedbrydes ikke af levende organismer

Propylen og de fleste andre monomerer, der bruges i plastikindustrien, fremstilles ud fra råolie. Råolie består primært af rester af lipider (fedts...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind