Politisk regulering af vores plastikforbrug

Hvis vi gerne vil begrænse mængden af plastik i havet er der nogle forskellige måder vi kan gøre det på ved at regulere vores adgang til plastik. Det kan f.eks. ske gennem afgifter eller forbud eller ved at sætte pant på plastik. Vi skal også overveje, på hvilket niveau vi skal regulere plastik: nationalt eller internationalt.…

...

Forbud mod plastik

Den mest direkte måde at undgå, at plastik ender i havet, er ved at lave et forbud. Et forbud er en politisk beslutning om, at der er noget, man ikke længere må. I forhold til plastik kan det f.eks. være et forbud mod at producere en bestemt type plastik eller et forbud mod plastik generelt.

I dag findes der allerede en række forbud mod plastik. Frankrig, Rwanda og Kenya har f.eks. forbudt engangsposer af plast. I EU er man nået frem til et plastikdirektiv, der for…

...

Afgifter på plastik

En måde at regulere mængden af plastik er ved at indføre en afgift på plastik. En afgift er en skat, der lægges på et produkt. Idéen bag afgifter er, at man ønsker at pålægge virksomheder eller husholdninger de omkostninger, som deres produktion eller forbrug påfører samfundet.

En afgift har den effekt, at produktet bliver dyrere. Når et produkt bliver dyrere, så vil efterspørgslen på produktet falde. Efterspørgslen er den mængde af et produkt som folk villige til at købe til en bestemt pris. Efterspørgslen falder, fordi færre forbrugere har lyst til at betale den nye pris. Når der er færre, som køber produktet, så vil virksomheden producere en min…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind