Opgaver om sumkurver

Til den skriftlige eksamen kan du møde to typer af opgaver om sumkurver:

  • Opgaver, hvor du skal bestemme de kumulerede frekvenser for et observationssæt og tegne en sumkurve.
  • Opgaver, hvor du skal bestemme nogle oplysninger om den fordeling, som sumkurven illustrerer.

I nogle tilfælde indeholder et eksamenssæt begge typer af opgaver, således at du får givet et observationssæt og dels skal bestemme de kumulerede frekvenser og tegne sumkurven, dels bestemme nogle oplysninger om fordelingen ud fra den sumkurve, du netop har tegnet.

Herunder er et opgaveeksempel med aldersfordelingen på et gymnasium, hvor begge typer af opgaveformuleringer indgår:

a) Bestem de kumulerede frekvenser for aldersfordelingen på gymnasiet og tegn en sumkurve.

b) Hvor stor en del af eleverne er over 18 år? Hvad kan du sige om alderen blandt de 30% af eleverne, der er yngst?

Når du skal bestemme de kumulerede frekvenser og tegne en sumkurve, så står det typisk eksplicit i opgaven, som i eksemplet herover. 

Det der kendetegner den anden type af opgave, er, at du på baggrund af en sumkurve skal bestemme nogle informationer om den bagvedliggende fordeling. Typisk indgår der et tal i procent i opgaveformuleringen (fx ”Hvad er den maksimale alder for de 10% af eleverne, der er yngst?”) eller også spørges der efter et (fx ”Hvor mange procent af eleverne er over 20 år?”). Medianen eller kvartilsættet kan også indgå i opgaveformuleringen.

Da der er to typer af opgaver, er guiden også delt i to dele:

Begge guides kan læses selvstændigt, så hvis du kun skal løse den ene type af opgave, så kan du vælge blot at læse den ene guide.