Bestem gennemsnit, kvartilsæt og andre statistiske deskriptorer

Denne guide handler om statistiske deskriptorer. Statistiske deskriptorer bruges til at beskrive en fordeling. Fx kan man beskrive, hvordan en klasse klarede sig til eksamen ved at angive gennemsnittet og kvartilsættet for karakterfordelingen frem for at fortælle, hvilken karakter hver enkelt elev fik.

Der findes en række forskellige statistiske deskriptorer, fx

 • gennemsnit, middelværdi, middeltal
 • median
 • kvartilsæt (nedre kvartil, median og øvre kvartil)
 • typetal/typeinterval
 • varians
 • standardafvigelse (også kaldet spredning)

Her får du 4 eksempler, der viser, hvordan en eksamensopgave kan være formuleret:

 • Bestem gennemsnit, median og varians for fordelingen af skostørrelser.
 • Bestem medianen for bilpriserne.
 • Beskriv fordelingen med tre statistiske deskriptorer.
 • Bestem kvartilsættet.

Opgaveformuleringen kan variere fra opgave til opgave, men der er overordnet set to forskellige formuleringer: Enten står der i opgaven, at du skal bestemme nogle bestemte statistiske deskriptorer, eller også står der, at du skal beskrive en fordeling ved hjælp af nogle statistiske deskriptorer, og det er så op til dig at vælge, hvilke statistiske deskriptorer du vil anvende i din beskrivelse.…

...

Gode råd, når du bestemmer statistiske deskriptorer

 • Observationer kaldes grupperede eller ugrupperede, alt efter om de er inddelt i intervaller eller ej. Nogle statistiske deskriptorer kaldes det samme, uanset om de karakteriserer grupperede eller ugrupp…

...

Metode

Bestem de statistiske deskriptorer med et CAS-værktøj. Du kan finde hjælp til at bestemme de statistiske deskriptorer i vores guides til WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vær opmærksom på, at der er to vejledninger i hver guide: en til grupperede observationer og en til ugrupperede observationer.…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind