Opgaver om lineær programmering

Opgaver af denne type handler typisk om en virksomhed, der producerer og sælger to produkter. Virksomhedens ressourcer er begrænsede, og virksomheden må derfor forholde sig til, hvor mange enheder af hvert produkt, der skal produceres, hvis produktionen skal være optimal.

Her gennemgår vi, hvordan du kan illustrere virksomhedens produktionskapacitet ved at tegne et polygonområde, tegne niveaulinjer og bestemme den produktionssammensætning, der er optimal for virksomheden. …

...

Lineær eller kvadratisk programmering?

Denne vejledning handler om optimering af lineære funktioner af to variable. Hvis din opgave handler om en lineær funktion, så vil forskriften f(x,y) = ax + by typisk være givet i opgaven.

Hvis du arbejder med en funktion på formen f(x,y) = ax2 + bx + cy2 + dy + e, så skal du benytte vejledningen til opgaver om kvadratisk programmering. …

...

Eksempler på opgaveformuleringer

  • Tegn polygonområdet givet ved begrænsningerne.
  • Tegn begrænsningerne i et koordinatsystem.
  • Tegn niveaulinjerne N(5) og N(7).
  • Bestem det størst mulige dækningsbidrag.
  • Bestem hvor mange enheder af hhv. produkt A og produkt B, virksomheden skal producere og sælge, for at få det størst mulige samlede dækningsbidrag.
  • Bestem det antal færdigsalater af typen Super Salatmix og Everyday Salad, virksomheden skal producere og sælge, for at det samlede ugentlige dækningsbidrag bliver så stort som muligt.…

...

Metode

1. Afgør, hvad x og y står for og identificér betingelserne

Virksomheden sælger to produkter. Antallet af enheder, der sælges af hvert produkt, beskrives typisk med de to variable, x og y. Aflæs i opgaven, hvilken variabel der angiver mængden af hvilket produkt.

Virksomhedens produktion er underlagt nogle ressourcebegrænsninger (fx materialer eller tid). Begrænsningerne er givet i opgaven.

a) Hvis begrænsningerne er givet ved en række uligheder, så kan du gå videre til punkt 2.

b) Hvis begrænsningerne er beskrevet i opgaveformuleringen, så skal du selv opstille de uligheder, der svarer til begrænsningerne.

Hvis x er antallet af enheder, der skal produceres, af prod…

...

Eksempel

En virksomhed producerer to typer müsli, hverdagsmüsli og weekendmüsli, der bl.a. består af havregryn og mandler. Virksomhedens levering af havregryn og mandler er i en periode begrænset, og de har derfor kun 320 kg havregryn og 20 kg mandler til rådighed pr. dag.

Til én pakke hverdagsmüsli skal der bruges 0,6 kg havregryn og 0,03 kg mandler, mens der til én pakke weekendmüsli skal bruges 0,4 kg havregryn og 0,04 kg mandler. 

Funktionen f(x,y) = 20x + 23y beskriver virksomhedens samlede dækningsbidrag i kr. ved salg af x pakker hverdagsmüsli og y pakker weekendmüsli.

Tegn polygonområdet givet ved begrænsningerne, og bestem virksomhedens størst mulige dækningsbidrag pr. dag.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind