Bestem størrelsen af betalingerne (ydelsen/indskuddet), antallet af betalinger eller renten på annuitetslån/-opsparinger

Når du kender værdien af en annuitet én termin før første betaling falder, så kan du benytte en formel til at bestemme

  • betalingernes størrelse (ydelsen/indskuddet),
  • antallet af betalinger eller
  • renten.

Formlen kaldes nogle gange gældsformlen, da den bl.a. kan bruges til at bestemme ydelsen, antallet af betalinger eller renten på et annuitetslån. Du kan dog også bruge den til fx at bestemme det beløb, der kan udbetales til en person, der vil have sin opsparing udbetalt månedligt over en given periode.

Du kan læse mere om annuiteter på siden Opgaver om annuitetsregning, hvor vi beskriver typeopgaverne om annuiteter og giver en række eksempler på, hvordan opgaver om annuiteter kan være formuleret.…

...

Metode

1. Afgør hvilken størrelse, du skal bestemme

Som det første skal du afgøre, hvilken størrelse, du skal bestemme: størrelsen af betalingerne (ydelsen/indskuddet), antallet af betalinger eller renten. Det står typisk eksplicit i opgaveformuleringen.

2. Identificé…

...

Eksempel: Bestem størrelsen af betalingerne (ydelsen/indskuddet)

En familie låner 270.000 kr. i banken. Lånet skal tilbagebetales med en fast halvårlig ydelse og en rente på 1,2% pr. halvår. Bestem den halvårlige ydelse, hvis familien skal betale lånet tilbage i løbet af 7 år.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

...

Eksempel: Bestem antallet af betalinger

En bank tilbyder, at man kan låne 300.000 kr. til en rente på 0,89% p.a. Den årlige ydelse er 36.000 kr., og første ydelse skal betales ét år efter lånets oprettelse. Hvor mange år går der, før lånet er betalt?

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

...

Eksempel: Bestem renten

En opsparing skal udbetales over en periode på 22 år. Én måned før første udbetaling er værdien af opsparingen 1.500.000 kr. Den månedlige udbetaling er på 17.200 kr. Redegør for, at renten er 1,0793% pr. måned.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind