Bestem konstant, så område mellem to grafer får et bestemt areal

I denne guide beskriver vi, hvordan du løser opgaver, hvor du skal bestemme størrelsen af en konstant, så området mellem to grafer får et bestemt areal.

Hvis du skal bestemme en konstant, så området mellem grafen for en funktion og x-aksen får et bestemt areal, så skal du benytte guiden Bestem konstant, så område under graf får et bestemt areal.

Indhold
  • Metode
  • <a title="Eksempel: Øvre og nedre grænse for konstanten er givet" href="#heading-2">Eksempel: Øvre og nedre grænse for konstanten er givet
  • Eksempel: Konstanten er positiv

...

Metode

1. Identificér funktionsforskrifterne og arealet

I opgaveformuleringen får du givet to funktionsforskrifter. Den ene eller begge forskrifter indeholder en konstant, fx a eller k. Du får også oplyst arealet af det område, der er afgrænset af graferne for de to funktioner.

2. Bestem grænserne…

...

Eksempel: Øvre og nedre grænse for konstanten er givet

To funktioner er givet ved

f(x) = 2ax

g(x) = x + 3

hvor 1 < a < 2,5.

Linjen med ligningen x = 0,6 og graferne for f og g afgrænser i første kvadrant en punktmængde M, der har et areal. Bestem a, så arealet af M er 0,4.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

...

Eksempel: Konstanten er positiv

To funktioner f og g er givet ved

<img alt="f(x)=x^3-k\cdot x^2+1" src="https://media.studienet.dk/files/webbooks/images/739/equations/w8QWabOyWngfDaxmQls4eg==.svg" />

<img alt="g(x)=k\cdot x^2+1" src="https://media.studienet.dk/files/webbooks/images/739/equations/gJsq-UO8iADaYuXcs-vfuw==.svg" />

hvor k er et positivt tal. Graferne for f og g afgrænser en punktmængde M, der har et areal. Bestem konstanten k, så arealet…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind