Bestem areal under en graf

I denne guide beskriver vi, hvordan du kan bestemme arealet under grafen for en funktion, dvs. arealet af det område, som er under grafen, men over x-aksen. På figuren herunder er området under grafen farvet gult.…

...

Metode

1. Identificér forskriften for funktionen

Som det første skal du identificere forskriften for den funktion, hvis graf du skal bestemme arealet under. Forskriften er givet i opgaveformuleringen.

Vi anbefaler, at du tegner grafen for funktionen, så du kan se, hvad det er for et område, du skal bestemme arealet af.

2. Bestem grænserne

Grænserne er x-koordinaten til de punkter i området, der ligger hhv. længst til venstre og længst til højre.

Grænserne kan ind…

...

Eksempel

En funktion f er givet ved

f(x)=-2x^2+9x-4

Bestem arealet af det område i første kvadrant, der afgrænses af førsteaksen og grafen for f.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind