Bestem areal mellem to grafer

Du kan bruge denne guide til at løse opgaver, hvor du skal bestemme arealet af et område mellem to grafer.…

...

Metode

1. Identificér forskrifterne for funktionerne

Som det første skal du identificere forskrifterne for de to funktioner, hvis grafer afgrænser det område, du skal bestemme arealet af. Forskrifterne er givet i opgaveformuleringen.

Hvis ikke graferne for funktionerne er vist i opgaven, så anbefaler vi, at du tegner dem, så du kan se, hvad det er for et område, du skal bestemme arealet af.

2. Bestem grænserne

Identificér de punkter i området, der ligger hhv. længst til venstre og længst til højre. Grænserne er disse punkters x-k…

...

Eksempel

Funktionerne f og g er givet ved

f(x)=x^3+x^2+x

g(x)=x^2+5

I første kvadrant afgrænser linjen med ligningen x = 0 og graferne for f og g en punktmængde M. Bestem arealet af M.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind