Bestem areal mellem flere end to grafer

I denne guide forklarer vi, hvordan du bestemmer arealet af et område, der er afgrænset af tre eller flere grafer.…

...

Metode

1. Identificér forskrifterne for funktionerne

Som det første skal du identificere forskrifterne for de funktioner, hvis grafer afgrænser området. Forskrifterne er altid givet i opgaveformuleringen sammen med en tegning, der viser graferne og det afgrænsede område.

Eksempel: Tre funktioner, f(x), g(x) og h(x) afgrænser et område.

2. Opdel området i mindre områder, identificér grænserne, og opstil integraler

Vi anbefaler, at du opdeler området i mindre områder, der hver …

...

Eksempel

Tre funktioner fg og h er givet ved

f(x)=-0,4x^2+4+5x

g(x)=6x-5

h(x) = x -10

Et område M i første kvadrant afgrænses af graferne for f, g og h samt x-aksen.

Bestem arealet af M.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind