Opgaver om vinklen mellem vektorer

Her er tre eksempler på opgaver, der handler om vinklen mellem vektorer:

  • Bestem vinklen mellem vektor \vec{a} og vektor  \vec{b}.
  • Bestem vinklen mellem linjestykket BE og linjestykket CE.
  • Bestem de to værdier af t, så vinklen mellem vektor \vec{a}og vektor  \vec{b} er 60°.

Opgaverne kan typisk genkendes på, at ordene vinkel, vektor eller linjestykke indgår i opgaveformuleringen.

Der er to typeopgaver, der handler om vinklen mellem vektorer:

  • Bestem vinkel mellem to vektorer
    Du kan bruge denne guide til at løse opgaver, hvor du skal bestemme vinklen mellem to vektorer eller to linjestykker. Find guiden her: Bestem vinkel mellem to vektorer.
  • Bestem vektors koordinater ud fra vinkel mellem to vektorer
    Denne guide handler om opgaver, hvor du får givet to vektorer og vinklen mellem dem, og skal bestemme værdien af den konstant, der indgår i den ene eller begge vektorers koordinater. Du kan finde guiden på siden Bestem vektors koordinater ud fra vinkel mellem to vektorer.

Du kan evt. læse mere om vinklen mellem to vektorer på siden Vinkel mellem vektorer i kompendiet om vektorer i planen.