Bestem en ligning for en plan

Opgaver af denne type tager typisk udgangspunkt i en rumlig figur, hvor der er angivet nogle punkter eller en flade, som er indeholdt i en plan. Den rumlige figur vil ofte være en model af noget konkret som fx en bygning.

Du får her to eksempler på, hvordan opgaver om planens ligning kan være formuleret:

  • Bestem ligningen for den plan, der indeholder punkterne A, B og F.
  • Bestem en ligning for planen β, som tagfladen CDHI er en del af.

Du kan genkende denne type opgave på, at ordene plan og ligning indgår i opgaveformuleringen.…

...

Metode

1. Identificér tre punkter, der ligger i planen

Du skal starte med at finde tre punkter, der ligger i den plan, som du skal bestemme en ligning for. Hvis du har fået oplyst, at planen indeholder nogle bestemte punkter, fx A, G og H, så kan du bruge de punkter. Har…

...

Eksempel

Figuren viser en model af et storcenter. På figuren er koordinaterne til nogle af punkterne angivet. Centerets tag er beskrevet ved fladen DEFG.

Bestem en ligning for planen τ, der indeholder fladen DEFG.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind