Bestem sammenhængen mellem en geometrisk figurs ukendte mål

Denne typeopgave tager udgangspunkt i en geometrisk figur, hvor nogle af målene er ukendte. I guiden beskriver vi, hvordan du kan opstille en ligning, der beskriver sammenhængen mellem figurens ukendte mål. Du kan benytte ligningen til at udtrykke den ene af de ukendte størrelser ved en anden af de ukendte størrelser.…

...

Metode

1. Identificér de ukendte størrelser

Du skal arbejde med to ukendte størrelser i opgaven. Begge de ukendte størrelser vil være nævnt i opgaveformuleringen, idet der står, at du skal udtrykke den ene størrelse ved den anden. Hvis der fx står ’Bestem s udtrykt ved l…

...

Eksempel

Figuren herunder består af en cylinder og to halvkugler. Cylinderen og halvkuglerne har samme radius.

Det oplyses at overfladearealet af figuren kan udtrykkes ved formlen

OA = 2 · π · r · (h + 2·r)

Overfladearealet af figuren er 146 cm2.

Bestem højden h udtrykt ved r.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind