Løs ligning med determinant

Her beskriver vi, hvordan du kan løse opgaver, hvor du får givet arealet af et parallelogram, der er udspændt af to vektorer, og skal bestemme værdien af en ukendt konstant, der indgår i den ene eller begge vektorers koordinater.

Læs evt. mere om determinanten og arealbestemmelse på siden  Arealet af et parallelogram udspændt af vektorer i kompendiet om vektorer i planen.…

...

Metode

1. Identificér vektorerne og arealet af parallelogrammet

I opgaveformuleringen får du givet to vektorer, hvoraf den ene eller begge vektorer indeholder en ukendt konsta…

...

Eksempel

I et koordinatsystem i planen er der givet to vektorer:

\vec{p}=\binom{t}{t+5}

\vec{q}=\binom{2}{8}

Parallelogrammet udspændt af vektorerne har arealet 29 for netop to værdier af t. Bestem de to værdier af t, så arealet af parallelogrammet er 29.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind