Bestem monotoniforholdene ud fra funktionsforskriften

I denne guide gennemgår vi, hvordan du bestemmer monotoniforholdene for en funktion, når funktionsforskriften er givet i opgaven. Hvis du skal bestemme en funktions monotoniforhold ud fra dens graf, så skal du benytte guiden Bestem monotoniforholdene ud fra grafen.

Du kan læse mere om monotoniforhold og se eksempler på opgaveformuleringer på denne side: Bestem monotoniforhold.

Indhold
  • Metode
  • Eksempel

...

Indhold

Metode

1. Identificér funktionsforskriften

Du får altid givet forskriften for den funktion, hvis monotoniforhold du skal bestemme. Start med at identificere funktionsforskriften.

2. Bestem den afledte funktions nulpunkter

Du bestemmer de punkter, hvor funktionen potentielt skifter fra at være voksende til at være aftagende eller omvendt, ved at bestemme den afledte funktions nulpunkter. Hvis funktionen fx hedder f(x), så er f '(x) den afledte funktion. Du bestem…

...

Eksempel

En funktion f er givet ved

f(x) = (x3 + 20) · ex · x2

Bestem monotoniforholdene for f.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind