Bestem en funktions differentialkvotient i et punkt

Denne guide handler om, hvordan du bestemmer differentialkvotienten for en funktion, f, i et givent punkt, x0, dvs. hvordan du bestemmer f'(x0).…

...

Metode 

1. Identificér funktionsforskriften og punktet

Funktionsforskriften og førstekoordinaten til det punkt, hvori du skal bestemme differentialkvotienten, er givet i opgaveformuleringen.

Punktets førstekoordinat kan være givet på to forskellige måder: 

  1. Matematisk notation:
    Hvis der står i opgaven, at du skal bestemme f'(x0), så er…

...

Eksempel 

En flaske vand tages op af en køletaske. Vandets temperatur, f(t), målt i °C, er givet ved funktionen

f(t) = -16 · e-0,14·t + 21,25

hvor t er den tid der er gået (målt i minutter), siden vandet blev taget op af køletasken.
Bestem den hastighed, hvormed vandets temperatur stiger, 8 minutter efter at vandet blev taget op af køletasken.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan læse denne tekst. Køb adgang.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind