Analyse

”Paa Sneen” er et lyrisk digt med nogle få episke træk

”Paa Sneen” er overordnet set et lyrisk digt. Det er der flere grunde til. For det første beskriver digtet jegets subjektive oplevelse, og der er fokus på følelser, stemninger og sanseindtryk. For det andet er den sproglige stil høj, og sprogbrugen er poetisk. Sproget i digtet er fx præget af billedsprog. For det tredje fortælles digtet af et lyrisk jeg med indre synsvinkel, hvilket også er typisk for lyriske digte.

”Paa Sneen” er altså overvejende præget af lyriske træk. Dog er der også en form for episk træk i digtet. Det skyldes, at vi får en fornemmelse af en handling og sammenhængende historie: En kold vinternat får jeget øje på en kvinde, som han bliver betaget af, og som han følger efter. Deres skygger falder ind over hinanden, og jeget føler, at der sker en erotisk sammensmeltning af de to skygger. Overordnet set er digtet dog stadig lyrisk.

Den ydre komposition er kendetegnet af en fast form

”Paa Sneen” består af ti strofer. Alle ti strofer indeholder hver fire verslinjer. I hver strofe rimer andet vers med fjerde vers, mens første og tredje vers ikke rimer med noget. Det kaldes balladerim, og vi kan skrive rimmønstret sådan her: xaxa. Rimmønstret er fast, fordi det er det samme hele vejen igennem digtet. Digtets rytme er også fast. Det skyldes, at rytmen med nogle få undtagelser er den samme i alle strofer.

”Paa Sneen” består altså af ti strofer med det samme antal vers, det samme rimmønster og den samme rytme. Dermed følger digtet et fast skema, og derfor kan vi sige, at formen i digtet er fast og regelmæssig. Vi kalder den type digte for traditionelle, fordi det gennem århundreder var traditionen, at digte havde en fast form.

Hvis formen i stedet havde været uregelmæssig og fri med fx strofer af varierende længde og en ubunden rytme, havde det peget i en mere modernistisk retning. Men som sagt er formen helt fast, og det viser os, at ”Paa Sneen” er et traditionelt digt.

Digtet har et regelmæssigt rimmønster og en fast rytme

Rimmønstret i ”Paa Sneen” e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind