Paa Sneen

Her finder du vores gennemgang af Emil Aarestrups digt "Paa Sneen". Vi giver dig først et kort resumé af digtet samt den mest nødvendige baggrundsinformation, bl.a. om romantismen som er den litteraturhistoriske periode, digtet stammer fra. Herefter finder du selve analysen, hvor vi både kommer ind på digtets genre og komposition samt dets sproglige virkemidler og fortælleteknik. Analysen fører frem til den fortolkning af "Paa Sneen", som gør det mest oplagt at sammenligne digtet med indledningen på Fru Marie Grubbe. Vi har altså lavet vores analyse og fortolkning med særligt henblik på den sammenhæng, som digtet indgår i her i opgaven. 

Præsentation af teksten

Titel: ”Paa Sneen” (1838)
Forfatter: Emil Aarestrup
Genre: Digt

”Paa Sneen” er skrevet af Emil Aarestrup. Emil Aarestrup levede fra 1800-1856 og er i dag anerkendt som en af de vigtige danske lyrikere inden for romantismen. Den anerkendelse fik han ikke i sin egen levetid. Det er højst sandsynligt grunden til, at han kun udgav en enkelt digtsamling, Digte fra 1838, mens han levede. Efter hans død er der blevet udgivet flere af hans efterladte digte. ”Paa Sneen” er blandt de digte, som han udgav i digtsamlingen fra 1838. Digtet stod i den del af digtsamlingen, der bar titlen "Erotiske Situationer". Den overskrift udtrykker meget godt, hvad hovedtemaet i digtet er, nemlig jegets erotiske eller seksuelle begær.

Yderligere hjælp til analysen

Hvis du har behov for at gå dybere ind i en analyse af ”Paa Sneen” har vi udgivet en længere analysehjælp til digtet. Her får du hjælp til at arbejde med endnu flere aspekter af analysen og fortolkningen.

Paa Sneen

I denne analysehjælp får du hjælp til at analysere digtet "Paa Sneen" af Emil Aarestrup. Vi gennemgår de vigtigste elementer i teksten, som det er godt at have med i analysen. Derudover får du også et resumé af teksten, ordforklaringer, baggrundsinformation og hjælp til at perspektivere og fortolke teksten.