Fru Marie Grubbe (uddrag)

Fru Marie Grubbe er en roman fra 1876 skrevet af J.P. Jacobsen. I opgave 4 fra det vejledende opgavesæt til dansk skriftlig eksamen på HHX fra 1. maj 2019 bliver du kun bedt om at forholde dig til romanens indledning, hvor hovedpersonen præsenteres. Det er derfor også kun det uddrag, som vi behandler her. Vi giver dig først et grundigt resumé af indledningen samt den mest nødvendige viden om naturalismen, som romanen er en del af. Desuden finder du en ganske kort skitse over romanens videre forløb.

I den efterfølgende analyse ser vi nærmere på personskildringen i uddraget samt på fortælleteknikken og de forskellige sproglige virkemidler, der anvendes. Analysen fører direkte frem til vores bud på en fortolkning af indledningens tema og budskab, som hænger tæt sammen med analysen og fortolkningen af "Paa Sneen".

Præsentation af teksten

Titel: Fru Marie Grubbe: Interieurer fra det syttende Aarhundrede (1876)
Forfatter: J.P. Jacobsen
Genre: Romanuddrag

Fru Marie Grubbe er den første naturalistiske udviklingsroman i dansk litteraturhistorie. Den er er skrevet af J.P. (Jens Peter) Jacobsen, der levede fra 1847-1885 og regnes for en vigtig roman i det moderne gennembrud. Det var forfatterens første roman, efter at han i begyndelsen af 1870’erne både havde udgivet digte og noveller. Jacobsen er også berømt for at have oversat Charles Darwins bog Om Arternes Oprindelse fra engelsk til dansk. Interessen for moderne naturvidenskab førte han videre i sine skønlitterære værker, bl.a. Fru Marie Grubbe, hvor hovedpersonen fremstillet som et væsen, der er styret af sine naturlige drifter. 

Mere hjælp

Vi har udarbejdet en særskilt analysehjælp til uddraget fra Fru Marie Grubbe. Her får du hjælp til at arbejde med endnu flere aspekter af analysen og fortolkningen.

Fru Marie Grubbe

I denne analysehjælp får du hjælp til at analysere et uddrag af Fru Marie Grubbe (1876) af J.P. Jacobsen.