Opgave 1-3 | HHX Engelsk A | Maj 2019 (vejledende opgavesæt)

I denne opgavehjælp får du hjælp til at besvare Opgave 1-3 fra det vejledende opgavesæt til Engelsk A på HHX fra maj 2019

Den første opgave handler om modalverber. Du skal finde fire verballed i et kort videoklip, som alle skal indeholde et modalverbum. Herefter skal du udpege modalverbet i de udvalgte verballed og kort forklare dets betydning i sætningen. Vi giver dig hints til at finde og beskrive relevante eksempler. 

Den anden opgave tager udgangspunkt i en kort tekst og indeholder fire forskellige underopgaver. De to første opgaver handler om passiv - først skal du finde to eksempler på sætninger i passiv, og derefter skal du omskrive en sætning fra aktiv til passiv. I den tredje opgave bliver du bedt om at forklare brugen af stort begyndelsesbogstav ud fra to konkrete eksempler. I fjerde opgave skal du lave en syntaktisk analyse af en sætning. Vi giver dig hints til at besvare hver eneste underopgave korrekt.

Den tredje opgave beder dig om at skrive en e-mail. Du er repræsentant for et bæredygtigt tøjfirma i Storbritannien og skal besvare en e-mail fra en potentiel kunde hos et tøjfirma i Australien. Du får en liste med fem punkter, som din e-mail skal komme ind på. Vi giver dig et antal hints til, hvad din mail kan indeholde, samt en oversigt over nogle nyttige gloser. 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under hver eneste opgave, så du kan tjekke dine svar. 

Husk: Øvelse gør mester, så prøv at løse de tre opgaver selv først!

Mere hjælp

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

Du kan finde flere generelle råd om Opgave 1-3 på HHX A i vores Vejledning til Delprøve 1.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Opgave 1-3 | HHX Engelsk A | Maj 2019 (vejledende opgavesæt)

[1]
Bedømmelser
  • 07-10-2020
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Vejledningen er udmærket. At I efterlader facit er ***IKKE*** OK.