Græske guder

Olympen er gudernes hjem

Ifølge den græske mytologi opstod bjerget Olympen efter at Zeus og hans søskende vandt krigen mod titaner…

...

Afrodite - gudinde for kærlighed og frugtbarhed

Afrodites oprindelse er ikke klar. Der er to muligheder, hvor den sidste måske er den, grækerne troede mest på:

  1. Hun er datter af Zeus og Dione.
  2. Da Kronos dræbte sin fader Uranos, ble…

...

Apollon – solgud og orakelgud

Apollon er gudinden Artemis’ tvillingebror. Han er gud for dans, sang, musik og digtning.

Apollons kendetegn er lyren (et strengeinstrument), som han mestrer. Med tonerne fra lyren anfører han musernes dans og sang (muserne er de ni kvind…

...

Ares - krigsgud

Ares er krigsgud - eller mere præcist er han gud for blodbad og krigshandlinger.

Ares er på grund…

...

Artemis - jagtgudinde

Apollons tvillingsøster, Artemis, er jagtgudinde, dyrenes beskytter og månegudinde.

Hun er en kysk sportskvinde, der st…

...

Athene – visdommens gudinde og samfundet skytsgud

Athene er gudinde for visdom og strategi. Hun er klarhovedet og snu. Blandt andet vandt hun retten til at være Athens beskytt…

...

Demeter - korngudinde

Som korngudinde er Demeter beskytter af landbruget og gudinde for frugtbarhed. Hun er i udpræget grad i tæt forbindelse med det jord…

...

Dionysos - vinguden

Dionysos er gud for vin, vindyrkning, beruselse og ekstase (ekstase = at være ude af sig selv). Som søn af Zeus og en mennes…

...

Hades - underverdenens gud

Hades, Zeus’ anden bror, er en vigtig gud i den græske mytologi. Han betragtedes dog kun sjældent som en olympisk gud, idet han var gu…

...

Hefaistos - gudernes smed

Hefaistos er vulkangud, smed og ildgud.

Der er variationer i skildringen af Hefaistos’ fødsel og første tid. Hera var hans mor, men der er ikke enighed om, hvorvidt Zeus var…

...

Hera - gudinde for ægteskabet

Hera er vogter for det menneskelige ægteskab.

Det hellige bryllup, hieros gamos, er hendes ægteskab med Zeus. Det er et kosmisk…

...

Hermes - gudernes sendebud og gud for vejfarende

Hermes er sendebud, især for Zeus, men også de andre guder. Han er vejfarendes beskytter – både tyve, handelsrejsende og fårehyrder.

Ifølge mytologien opfinder han som spæd lyren (et strengeinstr…

...

Hestia - hjemmets gudinde

Hestia er en af de mest anonyme af de olympiske guder. Hun er gudinde for ildstedet (arnen), …

...

Poseidon - havets gud

Poseidon, en af Zeus’ brødre, regnes som en af Olympens guder, selv om han er havgud og bor på bunden af havet.

Poseidon spill…

...

Zeus - vejrgud og gudernes konge

Zeus’ oprindelige område er himmelrummet. Han hersker over vejret og ytrer sig gennem torden og lyn.

Lynet er hans kastevåben, og når han afbildes, er hans attribut en tordenkile. Han har også et skjold af gedeskind …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind