Epos

Et epos er en længere fortælling på vers, der beretter om fortidens heltegerninger og gudernes indgriben i historien. Epos betyder fortælling, eller mere præcist en heltefortælling. Eperne, Illaden og Odysseen, er netop storladne fortællinger om fortidens helte. (NB: Epos i flertal hedder eper).

Epos i den romerske litteratur

Også i den romerske litteratur finder du eposset, for eksempel Æneiden af Vergil, som er skrevet cirka år 20 f.Kr. 

...

Epos efter antikken

Epos-genren har haft stor indflydelse på den senere litteratur i Europa. 

...

Hvad kendetegner et epos?

Et epos har en række kendetegn i både form og indhold. Med hensyn til formen er et epos udformet på vers. Indholdsmæssigt er eposset kendetegnet ved at være en fortælling om store nationale heltebedrifter, for eksempel sejre i krig. I Iliaden følger vi eksempelvis græske helte i den trojanske krig.

Indhold i et epos

  • Et epos er fortællende. Det vil sige, at det fortæller en større, sammenhængende historie.
  • ...

Litterær stil i et epos

Der er en særlig litterær stil i det antikke epos med bestemte kendetegn:

  • Eposset indledes altid med et proømium, som er en indledning. Her bringes epossets tema på banen og en muse påkaldes til at give digteren inspiration (en muse er en gudinde for digterisk inspiration).
  • ...

Teksten herover er kun et uddrag. Den fulde tekst er kun for medlemmer.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind