Filosofi i oldtiden | Noter

Dette er Studienets noter om filosofi i Oldtidskundskab. Vi dækker alle antikkens væsentlige filosoffer og filosofiske retninger.

Når du skal til eksamen i Oldtidskundskab C er det en rigtig god idé at have et godt overblik over oldtidens filosofi. Du skal nemlig kunne sætte tekster og perioder i sammenhæng med filosofiske tanker og begreber og have et godt kendskab til de vigtigste filosoffer og deres værker samt filosofiske skoler. 

Hvad er filosofi?

Filosofi betyder "kærlighed til visdom", og oldtidens grækere siges at være ophavsmænd til filosofien. Det er måske lidt misvisende, for de var ikke de første til at tænke over verdens indretning og menneskets rolle i den.

Når det alligevel giver mening at tale om grækerne som filosofiens opfindere, så hænger det sammen med, at de begyndte at tænke på en helt ny måde. De gik bort fra den mytiske tænkning (mytos) og begyndte at tænke rationelt/fornuftbaseret om verden (logos).

Overgangen fra mythos til logos

Man taler om overgangen fra mytos til logos, som skete omkring år 600 f.Kr.

Mytos = en tænkemåde, hvor man forstod og forklarede verden på baggrund af mytologiske fortællinger, det vil sige fortællinger om guder og religiøse forestillinger.

Logos = den nye tænkemåde, hvor man forsøgte at forstå og forklare verden alene ved hjælp af fornuften. Tænkningen var løsrevet fra religion og forsøgte at være selvstændig og kritisk.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Filosofi i oldtiden | Noter

[2]
Bedømmelser
  • 26-10-2016
    Givet af 3.g'er på STX
    Rigtig god og brugbar
  • 25-09-2015