Filosofi i oldtiden | Noter

Dette er Studienets noter, som giver dig det komplette overblik over det antikke Grækenlands vigtigste filosoffer og  filosofiske retninger, du kommer til at møde i Oldtidskundskab.

Når du skal til eksamen i Oldtidskundskab C er det en rigtig god idé at have et godt overblik over oldtidens filosofi. Du skal nemlig kunne sætte tekster og perioder i sammenhæng med filosofiske tanker og begreber og have et godt kendskab til de vigtigste filosoffer og deres værker samt filosofiske skoler. 

Filosofi er et centralt emne i Oldtidskundskab, fordi det antikke Grækenland er fødested for fornuftsbaseret tænkning, som danner baggrund for moderne filosofi og videnskabelige principper.

Få styr på:

 • Overgangen fra mytos til logos
 • Naturfilosoffer (førsokratikere)
 • Sofisterne
 • Sokrates
 • Platon og idélæren
 • Aristoteles
 • Stoicisme og epikuræisme

Studienets noter til Oldtidskundskab klæder dig på til at klare dig godt til eksamen.

Uddrag:

Filosofi betyder "kærlighed til visdom", og oldtidens grækere siges at være ophavsmænd til filosofien. Det er måske lidt misvisende, siden de ikke var de første til at tænke over verdens indretning og menneskets rolle i den.

Når det alligevel giver mening at tale om grækerne som filosofiens opfindere, så hænger det sammen med, at de begyndte at tænke på en helt ny måde. De gik bort fra den mytiske tænkning (mytos) og begyndte at tænke rationelt/fornuftbaseret om verden (logos).

Man taler om overgangen fra mytos til logos, som skete omkring år 600 f.Kr.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Filosofi i oldtiden | Noter

[2]
Bedømmelser
 • 25-09-2015
 • 26-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god og brugbar