Eksempler på økosystemer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Når I arbejder med økologi i klassen, kommer I næsten med sikkerhed til at tage udgangspunkt i et eller flere bestemte økosystemer. I går særligt i dybden med disse økosystemer og skal måske selv ud og foretage feltstudier her.

Enhver type økosystem har nogle helt bestemte kendetegn. Det gælder f.eks. økosystemets stofstrømme, fødekæder og abiotiske og biotiske faktorer. Hvis du skal arbejde med et bestemt økosystem, kan det derfor være en fordel, at du på forhånd sætter dig ind i økosystemets kendetegn.

Vi har på Studienet skrevet kompendier om vandløbet og søen som økosystem. I hvert kompendium får du en kortfattet og præcis gennemgang af, hvad der er karakteristisk for det pågældende økosystem. Vi gennemgår også, hvad du skal være opmærksom på, hvis I udfører feltundersøgelser i økosystemet....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind