Opgave 5

Diskuter med udgangspunkt i besvarelsen af de øvrige opgaver, hvordan strukturpolitiske instrumenter kan anvendes for at øge den økonomiske vækst.

Strukturpolitik sigter efter at skabe de bedst mulige rammer for den danske økonomi. Fx kan et mål for strukturpolitikken være at sikre, at Danmark også på lang sigt har en arbejdsstyrke, der har den rette størrelse og de rette kvalifikationer. For at opnå dette skal politikerne fx sørge for, at der bliver udbudt den rette type af uddannelser, og at der bliver uddannet den mængde arbejdskraft fra de forskellige uddannelser, som der er brug for.

Strukturpolitik virker typisk på lang sigt, og formålet med strukturpolitikken er netop at øge den langsigtede økonomiske vækst. Det kan gøres ved at forbedre et lands produktionsvilkår ved at ændre de grundlæggende strukturer, som arbejdsmarkedet og erhvervslivet fungerer efter. Man kan fx forbedre infrastrukturen ved at bygge en motorvej, så virksomheder hurtigere og lettere kan få fragtet deres varer ud til forbrugeren, eller man kan lette bureaukratiet, så virksomheder ikke skal bruge så mange ressourcer på at udfylde papirer.

Baseret på de mismatch – og flaskehalsproblemer  på arbejdsmarkedet, som bilagene belyser, er det især arbejdsmarkedspolitikken (som er en form for strukturpolitik), der er re...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind