Opgave 4

4a

Analyser med udgangspunkt i bilagene hvordan udfordringerne for det danske arbejdsmarked påvirker den økonomiske vækst. Inddrag herunder arbejdsmarkedets delmarkeder og mismatch-problemer. 

Arbejdsmarkedet kan inddeles i forskellige delmarkeder. Med udgangspunkt i bilag 4 kan man fx inddele det danske arbejdsmarked på baggrund af uddannelsesniveau i følgende seks delmarkeder: Ufaglærte, gymnasiale, faglærte, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser. 

Af figur 1 (bilag 4) fremgår det bl.a., at der i 2020 vil være mangel på faglærte og personer med hhv. korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, mens der vil være et overudbud af både ufaglærte og personer der kun har en gymnasial uddannelse. Det vil altså sige, at der vil være et overskud af arbejdskraft på delmarkederne for hhv. ufaglærte og personer med en gymnasial uddannelse, mens der vil være et underskud af arbejdskraft på delmarkederne for hhv. faglærte og personer med korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser. I forhold til disse seks delmarkeder er der altså tale om et mismatch, fordi der ikke er overensstemmelse mellem udbuddet af arbejdskraft og eft...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind