Opgave 1

Beregn på baggrund af bilag 1 indekstal for udviklingen i BNP i Danmark, Tyskland og Sverige for perioden 2006 - 2016. Sammenlign udviklingen i de tre lande. 

Beregning

Tabel 1. Indekstal for udviklingen i BNP i faste priser for tre lande.

Sammenligning

Fælles for alle tre lande er, at BNP vokser fra 2006 til 2007; dog vokser det tyske og det svenske BNP væsentligt mere end det danske, som kun vokser med 0,8% i denne periode. Allerede i 2008 er BNP mindre end året før i både Danmark og Sverige, men det holder sig dog over niveauet for 2006 i begge lande. I Tyskland vokser BNP til gengæld stadig i 2008 i forhold til året før. 

I 2009 rammes alle tre lande imidlertid af en kraftig tilbagegang i BNP, som i alle tre tilfælde bliver mindre, end det var i 2006. I 2009 er BNP i Danmark således faldet med 5% sammenlignet med 2006, i Tyskland er dette fald på 1,6% i forhold til 2006, og i Sverig...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind