Opgave 1a

Opstil tre hypoteser, der kan forklare graden af stabilitet i danskernes partivalg, som den kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Hypotese 1
Yngre vælgere er mere omskiftelige end ældre vælgere mht. partivalg, fordi de i højere grad er præget af senmoderniteten.

Begrundelse
Den større omskiftelighed blandt yngre vælgere skyldes fraværet af faste roller individet kan påtage sig i senmoderniteten. Det er ikke længere givet ud fra din klasse eller fastlagte ideologi hvem du skal stemme på. Aftraditionaliseringen opløser f.eks. klasseidentiteter for i stedet at præsentere individet for uendeligt mange identitetsvalg. Med aftraditionaliseringen bliver individet refleksivt, med mulighed for foretage valg på baggrund af and…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind