Symboler i noveller

Visse genstande, farver, begivenheder, navne eller ord kan have en symbolsk betydning i novellen. Nogle kan være helt centrale for forståelsen af teksten.

Hvis en bestemt genstand/begivenhed er særligt fremtrædende, er det en god idé at overveje, hvordan den kan sige noget om en bestemt tematik.

Desuden kan titlen på novellen ofte have én eller flere symbolske betydninger.

Analyse og fortolkning af symboler

Når du analyserer et symbol, kan du undersøge disse tre ting:

  1. Hvad symboliserer symbolet?
    Her skal du tænke dig om. Ofte nævnes det, der symboliseres, slet ikke i novellen.
  2. Hvilken funktion har symbolet i novellen?
  3. Hvilke betydninger kan der ligge i brugen af symbolet?
    Hvad kan symbolet være med til at sige om novellens tematik eller problemstilling?

Eksempler på brug af symboler

I J.P. Jacobsens novelle ”To verdener” (1879) optræder to kvinder, en gammel og en ung, der står som modsætninger i teksten, og som kan symbolisere de to forskellige verdener, som titlen hentyder til. Den gamle kvinde, der både er syg og overtroisk, kan forstås som et symbol for den gamle verden før Det moderne gennembrud, mens den unge kvinde, der er nygift og lykkelig, kan forstås som et optimistisk symbol for den nye, moderne verden, hvor mennesker tør møde verden, som den er ...

I Helle Helles novelle ”Film” går to venner i biografen. I denne novelle kan biografen forstås som et symbol på det senmoderne samfund. Individerne befinder sig helt tæt op ad hinanden, men uden at have nogen reel kontakt med hinanden. Alle passer deres eget og vil bare se filmen og ikke have noget med de andre at gøre. Man vil bare lade sig underholde og leve sit liv ligesom i en film ...

Bemærk: Elementerne kan have forskellige symbolske betydninger i forskellige sammenhænge. Farven rød fx kan i visse tilfælde symbolisere socialismen, i andre tilfælde kærlighed og elskov, mens i endnu andre tilfælde vrede og fare. Det kommer helt an på konteksten, og symboler skal derfor altid analyseres i sammenhæng med den øvrige novelle.