Type og funktion

I en novelleanalyse kan det være rigtig godt at se nærmere på, hvilke typer af personer der optræder, og hvilke funktioner de har i novellen.…

...

Hvordan er personerne som typer?

De kan fx være:

  • Stereotype og flade personer, der ikke gennemgår nogen udvikling (fx den kloge læge, den strenge fader, den smukke, men naive pige). Stereotyperne er ofte med i noveller som repræsentanter for bestemte holdninger og/eller bestemte grupper i samfundet.
  • Usikre eller ensomme personer, der kæmper med at finde identitet og mening i …

...

Personernes funktioner

Hvordan er de vigtigste personers funktioner i forhold til novellens centrale tema og problemstilling?

  • Hvad er hovedpersonens rolle i forhold til den centrale problemstilling i novellen?
  • Er det en konflikt inden i hovedpersonen selv, der er den centrale problemstilling, eller er det noget uden for personen?
  • Er hovedpersonen aktiv eller passiv i forhold t…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind