Komposition (opbygning)

Det er vigtigt, at du får analyseret novellens komposition (opbygning). På den måde får du nemlig overblik over, hvordan handlingen skrider frem, og om der sker nogen udvikling i novellen. Desuden kan det give dig nogle vigtige pointer i forhold til, hvordan teksten kan fortolkes.

De fleste noveller er bygget op om tre ’kernepunkter’ i fortællingen: begyndelsen, vendepunktet (’point of no return’) og slutningen. Du kan ofte med fordel fokusere din analyse og fortolkning på disse tre steder i novellen.

Hvordan er begyndelsen, vendepunktet og slutningen i din novelle?

Begyndelsen

I begyndelsen af novellen introduceres vi som regel for de vigtigste personer og miljøet. Her sættes scenen, og indledningen giver ofte vigtige praj om, hvad temaet og problemstillingen i novellen kan være.

Vær opmærksom på følgende:

Foregribelse: Begyndelsen af novellen kan foregribe det senere handlingsforløb og centrale pointer i novellen.

Symboler: Særlige handlinger, ord eller genstande i begyndelsen af novellen kan have en symbolsk betydning, der er vigtig for analyse og fortolkningen.

Hoveddel med vendepunkt

I novellens hoveddel udspilles en konflikt/et handlingsforløb, hvor vi ofte følger én bestemt person. I hoveddelen indtræffer som regel et vendepunkt (’point of no return’), hvor handlingen ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind