Fortællertyper

En forfatter vælger altid en fortæller, der skal fortælle novellen. Fortælleren i en novelle er næsten altid en førstepersonsfortæller eller en tredjepersonsfortæller.

  • Hvilken type fortæller er der i din novelle?
  • Og hvilken virkning har det, at forfatteren har valgt neto…

...

...

Tredjepersonsfortæller

Når historien er fortalt via en tredjepersonsfortæller, optræder fortælleren ikke som et ”jeg” i historien, men fortæller i tredje person. Tredjepersonsfortælleren giver ofte en oplevelse af autoritet og stabilitet, og at læseren kan stole på det fortalte.

Eksempel på tredjepersonsfortæller

”Ewan var en anelse pluskæbet, Erna en skønhed. De mødtes på Maritza og dansede tæt allerede under den tredje dans…”

(Fra Hans Otto Jørgensens novelle ”Erna og Ewan”, 1997). 

Åbenlys eller skjult fortæller?

Tredjepersonsfortælleren kan være mere eller mindre åbenlys (eksplicit) eller skjult (implicit) i teksten.

  • Den åbenlyse fortæller kommenterer tydeligt på fortællingen og involverer sig i den. Dette gør ofte, at fortælleren ’fortolker med’ på historien.
  • Den skjulte fortæller gemmer sig derimod væk og gør så lidt opmærksom på sig selv som muligt. Dette er det mest normale for en tredjepersonsfortæller.

Eksempel på eksplicit fortæller

I Johannes V. Jensens novelle ”Cecil” er der en eksplicit (åbenlys) tredjepersonsfortæller. Dette ses, i og med at fortælleren tydeligvis kommenterer på det fortalte …

...

Førstepersonsfortæller (jegfortæller)

Førstepersonsfortælleren (jegfortælleren) er kendetegnet ved, at fortælleren optræder i novellen som et ”jeg” eller ”vi”. Dette er markeret ved, at fortælleren bruger ord som ”jeg”/”mig”, ”vi”/”os” eller ”min”/”mit”/”vores”.

Brugen af en jegfortæller kan fx have følgende virkninger:

Det subjektive perspektiv: Jegfortælleren giver et subjektivt og personligt blik på begivenhederne, som forstås igennem jegets synsvinkel.

Identifikation: Jegfortælleren gør ofte, at læseren identificerer sig med og får sympati for jegfortælleren, når han/hun optræder i novellen. Dette sker, fordi novellen fortælles fra jegfortællerens indre perspektiv og synsvinkel.

Begrænsning: Ved at vælge en jegfortæller begrænser forfatteren sine udfoldelser. Jegfort…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind