Receiver

Introduktion

En afsender af en sagprosatekst vil næsten altid forsøge at målrette sit budskab og sine virkemidler efter den konkrete modtager (receiver). Derfor vil en vigtig del af din non-fiction analysis være at give et bud på, hvem modtagerne er, og hvad der karakteriserer dem.

Bemærk at det er lettere ved nogle tekster end ved andre at finde frem til en klar modtager. Pas på ikke at ende i for mange gætterier, hvis der ikke er så meget information at hente i selve teksten – så er det bedre kun at sige ganske lidt om den formodede modtager.

Hvem er modtageren?

Nogle gange kan du aflure en teksts modtagere ud fra tekstens ordlyd, for eksempel hvis skribenten henvender sig direkte til sin modtager. Andre gange må du finde frem til det ved at læse mellem linjerne eller ved at supplere med research af både afsender og modtager. Nogle tekster har en bred modtagergruppe, mens andre har en smal.

Bemærk, at der kan være mere end én modtager. Især ved taler skal du være opmærksom på, at en tales reelle modtagergruppe typisk er langt større end den gruppe mennesker, der er fysisk til stede, mens talen bliver holdt (publikum). Et eksempel kan være en politisk tale, der holdes foran politikerne i Repræsentanternes Hus, men samtidig live streames via Husets hjemmeside. Sådan en tale kan potentielt henvende sig lige så meget til hele den amerikanske befolkning. Derudover kan du ofte finde en politisk tale i nedskrevet udgave på nettet, hvor alle kan læse den. Det samme gælder i øvrigt det amerikanske oplægskoncept TED talks.

Hvordan fornemmes modtageren i teksten?

Når det gælder afsenderens baggrund, kan du ofte researche dig frem til information om fx alder, uddannelse og politisk ståsted. Men når det gælder modtagerne, er det tit lidt sværere. Men forsøg alligevel at gøre dig nogle tanker om, hvad der kunne kendetegne den typiske modtager for afsenderens tekst, fx i forh...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind