Circumstances

Introduktion

Non-fiction-tekster er jævnligt en reaktion på noget, der foregår “ude i virkeligheden”. Derfor skal din non-fiction analysis altid se på den konkrete kontekst, altså de omstændigheder (circumstances), som har fået afsenderen til at producere teksten. Begrebet circumstances kan dække over mange ting såsom historiske, kulturelle, sociale, geografiske eller aktuelle forhold. Ofte kræver det noget paratviden fra din side eller - hvis du har mulighed for det - noget research. Her hjælper vi dig til at få overblik over de omstændigheder, din tekst indplacerer sig i.

Find tekstens “hvad”

Start med at formulere kort for dig selv, hvad din tekst egentlig handler om. Det gælder, uanset om teksten vil debattere, informere eller noget helt tredje. Derefter skal du undersøge, om tekstens “hvad” er en del af en aktuel debat i samfundet og i medierne. Et eksempel kunne være en engelsk tv-reklame for vaskemiddel, som slår på, at du med netop dette middel kan bruge meget mindre og dermed belaste miljøet mindre (tekstens “hvad”). I disse år er der verden over en debat om miljøhensyn og klimaforandringer, og den sælgende tekst, som reklamen jo er, forsøger dermed at tale ind i en aktuel debat om miljøhensyn, som kunden kender og nok vil være enig med.

Et andet eksempel kunne være et blogindlæg om sexisme over for kvinder (tekstens “hvad”), som bliver skrevet på et tidspunkt, hvor man diskuterer #MeToo-bevægelsen og mænds opførsel over for kvinder (en aktuel debat). Er din tekst en del af en “samtale”, der foregår i medierne eller samfundet, kan du dermed se din tekst som et indspark i debatten. Den står ikke alene – den er en del af en større sammenhæng. Det kræver, at du sætter dig lidt ind i, hvad den debat handler om.

Find tekstens “hvornår”

Du skal naturligvis også interessere dig for, hvornår teksten er blevet til. Især hvis den er eller var en del af en aktuel debat. Der kan nemlig ske en stor udvikling i løbet af en samfundsdebat, der måske varer måneder eller endda år, og derfor er det ikke ligegyldigt, hvornår din tekst er kommet på banen.

Vi kan igen tage fat i #MeToo-bevægelsen, der har sit moderne udspring i USA. Debatten har varet i flere år nu, og i begyndelsen var der en tendens til, at der var ubetinget sympati over for enhver kvinde, der stod frem og skrev eller sagde, at hun havde været udsat for grænseoverskridende opførsel fra mænd. Men som debatten fortsatte, opstod et indtryk af, at nogle brugte #MeToo-hashtagget, selvom de reelt ikke havde mødt grænseoverskriden...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind