Rhetorical devices

Introduktion

Som led i en analyse af sagprosa (non-fiction analysis) bør du altid undersøge brugen af retoriske virkemidler (rhetorical devices). Du kan godt opleve overlap mellem de fagbegreber, der bruges til retorisk analyse, og dem, der bruges til stilistisk analyse – det er simpelthen forskelligt, hvordan man kategoriserer dem. Det vigtigste for dig er at anvende det enkelte fagbegreb korrekt.

Generelt bruger afsenderen retoriske virkemidler til at overtale modtageren. Virkemidlerne skal få tekstens budskaber til at gå rent ind hos modtagerne, vække deres følelser og få dem til at tænke og handle, som afsenderen ønsker.

Når du nævner nogle af de her retoriske virkemidler i din analyse, skal du huske at pointere, hvilken virkning hvert af dem har i netop denne tekst. Det er nemlig ikke interessant, hvis du bare opremser virkemidler. Sørg også for at give konkrete eksempler på virkemidlerne ved at citere direkte fra teksten.

Se denne side som et opslagsværk til inspiration. Det er ikke tanken, at du skal kunne finde alle de her virkemidler i din tekst! Vælg nogle ud.

Gentagelse (repetition)

Når man gentager ord eller sætninger, understreger man deres betydning og gør det lettere for modtageren at huske. Dette kneb ser man fx i politiske taler.

Gentagelse er en overordnet betegnelse. Hvis flere sætninger eller afsnit i teksten starter med de samme ord, kaldes det for anafor (anaphora):

I miss the city’s cosmopolitanism and cultural complexity. I miss the sprawling parks where I spend many hours in every week walking my dog. I even miss the innate British ability to form an orderly queue.“

Hvis flere sætninger eller afsnit ender med de samme ord, kaldes det i stedet for epifor (epiphora):

“His right eye left him. His fiancée left him.”

Trikolon (tricolon)

Trikolon kaldes også “trikolon” eller “tretrinsraket”. Det betyder, at man opremser tre elementer ad gangen. Vi kender tallet tre fra mange sammenhænge i den vestlige kultur og historie, og der er en indbygget rytme i at nævne tre ting; derfor gør virkemidlet det lettere for modtageren at huske tekstens pointer.

“Most of us actually see, hear, and smell a lot.”

Parallelisme (parallelism)

Når man har to sætninger med ens (parallel) struktur, kaldes det en parallelisme. Igen er formålet at understrege og gøre det let at huske for modtageren:

“Leave the normal people who do normal things alone.”

Udtrykkene normal people og normal things har samme længde og rummer begge et substantiv efterfulgt af et adjektiv. Dermed er hele opbygningen i udtrykkene parallel. Ved parallelisme har vi altså en lignende struktur, mens vi ved gent...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind