Sprog (Language)

Introduktion

Dit arbejde med selve sproget i teksten vil typisk være den mest omfangsrige del af analysen, da der næsten altid er mange interessante ting at tale om på dette område. Det kan både give mening at sige noget overordnet om tekstens sprog og at gå ned i detaljer med fx retoriske virkemidler eller appelformer.

Sproglig stil (style)

Overordnet set kan det give mening at arbejde med tekstens sproglige stil. Er den skrevet i formel stil, med mange fremmedord og avancerede sætninger? Eller er den skrevet i uformel stil, med slang, sammentrækninger og grammatiske afvigelser? Eller måske en mellemting mellem de to ekstremer? Det kan være særligt interessant, hvis stilen markerer et brud med den typiske stil i tekstgenren - fx hvis en politisk taler holder en tale i meget uformel stil.

Ordvalg (choice of words)

Ordvalget i teksten kan også have stor betydning for, hvordan den bliver opfattet. Fx kan valget af adjektiver (tillægsord) være med til at påvirke tonen i teksten (særligt hvis der er en overvægt at enten positive eller negative adjektiver), mens valget af personlige pronominer (personlige stedord) ofte er med til at markere forholdet mellem afsenderen og modtageren. Ordvalget kan også give en god indikation af tekstens sproglige stil (se ovenfor).

Argumentation

Argumentation dækker over tekstens logiske struktur - specifikt hvordan afsenderen prøver at begrunde og argumentere for sine holdninger. I dit arbejde med tekstens argumenter, kan du få brug for begreberne open argumentation og hidden argumentation.

Open argumentation

Ved åben argumentation præsenterer afsenderen sine argumenter og konklusioner direkte i teksten. Det kan fx foregå ved at opstille en række præmisser, som leder frem til en konklusion. Typisk bliver åben argumentation markeret med forbinderord (linkers), som angiver en årsagssammenhæng (f...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind