Forstå teksten

“Nøkkens Svig” findes i flere versioner

Oprindeligt eksisterede folkeviser kun i mundtlig udgave. Derfor er der opstået flere versioner af den samme vise over tid. Udover forskel i længden kan du støde på små forskelle i indholdet. 

Vores analysehjælp er rettet mod en version af “Nøkkens Svig”, der har 37 strofer og slutter med, at nøkken tager jomfruen med ned under vandet, hvorefter man kan høre hendes skrig. Du kan læse hele folkevisen samt vores forklaringer til alle stroferne herunder. 

Du kan sagtens bruge vores analysehjælp, selvom du arbejder med en anden version. Når du skal citere fra teksten, skal du dog sørge for at citere fra den udgave, din lærer har givet dig.

Forstå teksten med vores forklaringer af ord og handling

“Nøkkens Svig” er en gammel tekst. Folkevisens sprog og indhold kan virke svært at forstå i dag, men her hjælper vi dig med at få hul på den. Du kan nemlig først lave en god analyse, når du har forstået, hvad visen handler om.

På denne side kan du læse hele folkevisen. Vi har indsat ordforklaringer på de sværeste ord. Vi har desuden tilføjet uddybende forklaringer på, hvad der sker i de enkelte strofer.

Har du svært ved at se, hvilke personer der siger hvad i visen, så kig efter anførselstegnene. De markerer, hvornår en person begynder og stopper med at tale.

Nøkkens Svig

Strofe  1 

Der ganger Dans paa Kirkegaard,
— Under Lide. —
dér danse Møer med udslagen Haar.
Mig tykkes, det er tungt at ride.

Se forklaring af strofe 1
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 2

Der danse Møer med udslagen Haar,
Kongens Datter hun danser for.

Se forklaring af strofe 2
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 3

Der danse Ridder’ med dragen Sværd,
Kongens Datter hun for dem kvæ’r.

Se forklaring af strofe 3
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 4 

Stolt var den Jomfru, i Dansen traad,
det hørte han Nøkken, under Isen laa. 

Se forklaring af strofe 4
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 5

Op stod Nøkken, og klædte han sig:
“Mon ikke den stolt Jomfru vil have mig?” 

Se forklaring af strofe 5
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 6

Han skaber sig til en Ridder skjøn,
han kalder sig Alfast Kongens Søn.

Se forklaring af strofe 6 
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 7

Saa skaber han Hest af klareste Vand,
og Sadel og Bidsel af hvideste Sand. 

Se forklaring af strofe 7
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 8

Han skaber sin Hest baade sort og hvid,
i forgyldene Sadel saa rider han did

Se forklaring af strofe 8
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 9

Han bandt sin Hest ved Kirkekam,
og tøsser gik han Kirken avet om.

Se forklaring af strofe 9
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 10

Nøkken han tren ad Kirkedøren ind,
og alle de Billeder vendtes omkring

Se forklaring af strofe 10
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 11

Det mælte den Præst, for Alteret stod:
“Og hvem er os denne Ridder godr?” 

Se forklaring af strofe 11
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 12

Mælte det Præsten, for Alteret sang:
“Gud fri os fra denne fremmede Mand!” 

Se forklaring af strofe 12
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 13

“Jeg er ingen fremmede Mand,
jeg er Kongens Søn af Engelland.” 

Se forklaring af strofe 13
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 14

Kongens Datter hun smiler under Skind:
Gud give den Ridder vare min!” 

Se forklaring af strofe 14
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 15

Han traad over Stole én og to:
“Hør I, stolt Jomfru! giver mig eders Tro

Se forklaring af strofe 15
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 16

Hør, du stolt Jomfru! lov du mig!
en Krone af Guld saa giver jeg dig. 

Se forklaring af strofe 16
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 17

Jeg giver eder de røde Guldbaand,
der kom aldrig slig paa eders Haand.” 

Se forklaring af strofe 17
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 18

“Min Fader er Konge over alt dette Land:
han gav mig aldrig slige Guldbaand. 

Se forklaring af strofe 18
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 19

Min Fader er Konge over alt dette Rige:
han gav mig aldrig Guldkrone slige. 

Se forklaring af strofe 19
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 20

Men hvor kommer jeg af Kirken med dig
der ere saa mange, der vogte paa mig. 

Se forklaring af strofe 20
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 21

Mig vogte Fader og Moder,
dertil otte Ridder’ gode. 

Se forklaring af strofe 21
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 22

Mig vogter og min Fæstemand:
min største Sorrig er for ham.” 

Se forklaring af strofe 22
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 23

Alt om dig vogte nu al din Æt,
alt skalt du mig følge, som du haver jæt.” 

Se forklaring af strofe 23
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 24

Nøkken lod det saa i Kirken ske,
at ingen kunde dennem se. 

Se forklaring af strofe 24
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 25

Og han slog over hende Skarlagen blaa,
saa monne de ud af Kirken gaa. 

Se forklaring af strofe 25
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 26

Og der de komme til Stætte,
Ganger og gylt Sadel dem mødte. 

Se forklaring af strofe 26
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 27

Saa væn da havde han Fole og spag
han satte den Jomfru ved sin Bag. 

Se forklaring af strofe 27
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 28

Han red saa vidt over Hede,
som Vejret farer, hint vrede. 

Se forklaring af strofe 28
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 29

Han red lukt over Land og Strand
og midt ud paa det vilde Vand

Se forklaring af strofe 29
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 30

“Hør I, Hr. Alfast, min Fæstemand!
hvad vil I hos dette vilde Vand?” 

Se forklaring af strofe 30
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 31

“Jeg er ikke Alfast, din Fæstemand,
mit Hjem det er i dette Vand.” 

Se forklaring af strofe 31
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 32

“Herre Gud være med min Fader!
han agte mig aldrig slig Fare. 

Se forklaring af strofe 32
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 33

Herre Gud være med min Moder!
hun agte mig aldrig slig Vaade

Se forklaring af strofe 33
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 34

Herre Gud naade min Fæstemand!
saa mangen vild Sti nu rider han.”

Se forklaring af strofe 34 
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 35

“Det skulde du have tænkt førre,
da vare du ej kommen i min Vær’e.”

Se forklaring af strofe 35
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 36

Og der de komme midt ud paa Sund,
dér sunke de baade til Havsens Bund. 

Se forklaring af strofe 36
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 37

Det maatte man høre saa langt af Led,
— Under Lide. —
hvor Kongens Datter under Vandet skreg.
Mig tykkes, det er tungt at ride.

Se forklaring af strofe 37
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind