Analyse

På de næste sider får du hjælp til at analysere folkevisen “Nøkkens Svig”. Visen stammer fra middelalderen. 

Vi har fokus på følgende punkter i analysehjælpen:

Hvis du har behov for mere hjælp til at komme i gang med analysen på egen hånd, anbefaler vi, at du læser vores generelle vejledning til folkeviseanalyse:

Folkeviseanalyse

Denne analysemodel hjælper dig med at analysere folkeviser, med fokus på ridderviser og trylleviser. Du kan bruge vores analysemodel til både undervisningen, skriftlige opgaver og eksamen. Vores analysemodel kommer omkring alle de elementer, som det kan være godt at have med i analysen, fx syrebadsteknik, formelsprog og rimtyper. Vi hjælper dig også med at fortolke og perspektivere folkevisen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af vores analysehjælp:

De dramatiske højdepunkter fortælles via dialog

Et almindeligt fortælleteknisk træk i folkeviser er, at handlingens højdepunkter fortælles gennem dialog, altså direkte tale. På den måde træder disse steder i visen mere frem.

I “Nøkkens Svig” ser vi især brugen af dialog i strofe 15-23, hvor nøkken forfører jomfruen, og i strofe 30-35, hvor jomfruen indser, at hun er blevet bortført af en ond nøkke. Det er to højdramatiske steder i visen, fordi der er rigtig meget på spil for hovedpersonen (jomfruen). 

Virkning

Brugen af dialog i visens dramatiske højdepunkter betyder, at læseoplevelsen bliver intens og spændingsmættet. På grund af replikkerne fremstår personerne mere levende, og vi får måske lettere ved at identificere os med dem. Samtidig lægger vi mere mærke til disse strofer, fordi dialogen skiller dem lidt ud fra resten af teksten.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind