Analysemodel

Religioner indeholder træk fra syv dimensioner

Den grundlæggende tanke bag Ninian Smarts analysemodel er, at en religion næsten altid vil indeholde træk fra syv forskellige dimensioner:

  1. Den dogmatiske dimension
  2. Den rituelle dimension
  3. Den mytiske dimension
  4. Den oplevelsesmæssige dimension
  5. Den etiske dimension
  6. Den sociale dimension
  7. Den materielle dimension

Her forklarer vi, hvad der ligger i de syv dimensioner. Nogle lærere og lærebøger bruger en anden rækkefølge end vores, men det er ikke så vigtigt i hvilken rækkefølge, man arbejder med dimensionerne. Nogle bruger også lidt andre betegnelser for nogle af dimensionerne, fx kan den mytiske dimension også kaldes fortælledimensionen eller den narrative dimension.

Vær opmærksom på, at de fleste fænomener har med flere af dimensionerne at gøre. Dimensionerne skal ikke forstås som kasser, hvor hvert enkelt fænomen har sin plads. Fx hører det at give almisse i islam både til den rituelle, etiske og sociale dimension. 

1. Den dogmatiske dimension

Denne dimension handler om, hvad man tror i religionen. Dvs. den handler om religionens troslære (også kaldet dogmatik) og foresti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind